יום ג', ג’ בטבת תשע”ט

COMPLEX TURISTIC TROIAN Administrator: Vasilica FODOR Tel.: 0722300482 Fax: 023/235407 Contact Sat Bistriţa nr.270, Alexandru cel Bun, 611065, judetul Neamţ Tel.: + 40 (233) 241244Mobil: + 40 (722) 300482Fax: + 40 (233) 235407http://www.troian.aix.ro/