יום ג', ג’ בטבת תשע”ט

תנאי שימוש באתר, נספחי האתר, דומיינים או אתרים אחרים הקשורים אליו השימוש באתר, בנספחיו או באתרים הקשורים אליו, הינו על אחריותו הבלעדית של הגולש. המידע נלקח ממקורות שונים ולכן עלול להיות חלקי, לא מעודכן, מוטעה או שגוי. יש לברר באופן ספציפי את המידע, אם הוא מעודכן להיום. נשמח לקבל עדכונים מכל סוג למידע המוצג, במקרה של טעויות, עדכונים שונים, או בכל ענין אחר. זכויות היוצרים לגבי המידע, התמונות, העיצוב או כל תוכן מכל סוג שייכים לבעליהם המקוריים לפי הענין. אין להעתיק כל מידע ותוכן מכל סוג (מלל, תמונה, נתונים וכדומה) ללא אישור בכתב של בעלי הזכויות והאתר. האתר אינו מטעם הגופים המפרסמים בו ואינו אחראי על כל סוגיה וענין מולם.